u bent niet ingelogd [ inloggen ]
 
Algemeen

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsgroep Galilei wordt gevormd door een afvaardiging vanuit de zes scholen die deel uitmaken van de onderwijsgroep. De GMR-leden komen uit de personeels-, ouder- of leerlinggeleding en worden gekozen door de MR-en van de respectievelijke scholen.

De GMR bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Mevrouw Janine Kats-Verbeek (PMR MY college) (voorzitter) (mail: J.Kats-Verbeek@my-college.nl)
De heer Kees van der Drift (personeelslid De Ring van Putten)
De heer Jeffrey van der Meer (PMR Praktijk College Spijkenisse)
De heer K. Hoekstra (PMR Maerlant)

De GMR vergadert in principe iedere eerste maandagavond van de maand. Deze vergaderingen bestaan uit een besloten en een openbaar gedeelte. Het openbare gedeelte is voor eenieder als toehoorder toegankelijk.

Reglement GMR   Reglement MR  Statuut Medezeggenschap