u bent niet ingelogd [ inloggen ]
 
Algemeen

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsgroep Galilei wordt gevormd door een afvaardiging vanuit de zes scholen die deel uitmaken van de onderwijsgroep. De GMR-leden komen uit de personeels-, ouder- of leerlinggeleding en worden gekozen door de MR-en van de respectievelijke scholen.

De GMR bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Mevrouw Janine Kats-Verbeek (PMR MY college) (voorzitter) (mail: J.Kats-Verbeek@my-college.nl)
De heer Rob Snijder (personeelslid De Ring van Putten)
Mevrouw Marion Warmerdam (ouder De Ring van Putten)
De heer Jeffrey van der Meer (PMR Praktijk College Spijkenisse)
De heer Koen Hoekstra (PMR Maerlant)
Mevrouw Martine Brunt (OMR Maerlant)
De heer Eldert Vreeling (PMR Helinium)
Mevrouw Corina de Bruin (stafmedewerker Kwaliteit & Onderwijs bestuurskantoor)

De GMR vergadert in principe iedere eerste maandagavond van de maand. Deze vergaderingen bestaan uit een besloten en een openbaar gedeelte. Het openbare gedeelte is voor eenieder als toehoorder toegankelijk.

Reglement GMR    Statuut GMR