u bent niet ingelogd [ inloggen ]
 
Algemeen
Indien u vragen heeft of contact wenst dan is het bestuurskantoor als volgt te bereiken:

Onderwijsgroep Galilei
Hossenbosdijk 14-16
3232 PX Brielle
Postbus 5
3230 AA Brielle
Tel: 0181-650955
Fax: 0181-611303
Fiscaal nummer: 8156.48.480

Functionaris Gegevensbescherming
In het kader van de AVG heeft Onderwijsgroep Galilei de heer A.J. Dubois als Functionaris Gegevensbescherming (FG). De heer Dubois houdt toezicht op een juiste uitvoering van deze verordening door gevraagd en ongevraagd de wijze van verwerking van persoonsgegevens te onderzoeken, hierover informatie te geven en te rapporteren. Hij houdt ook contact met de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens.
De heer A.J. Dubois is bereikbaar via Onderwijsbureau Hollands Midden (OHM) Leiden, Rooseveltstraat 18, 2321 BM Leiden, via ddubois@ohm.nl en via 071 – 5166677

AVG en Wis Collect
De stichting Onderwijsgroep Galilei heeft als overkoepelend orgaan van de 5 openbare scholen op Voorne-Putten met verschillende partijen verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Deze verwerkingsovereenkomsten zijn conform de AVG wet, het Privacy Convenant Onderwijs en de VDOD.
Binnen deze overeenkomsten zijn alle relevante zaken geregeld zoals de opslag, verwerking, geheimhoudingsplichten en vernietiging van gegevens.
De stichting bevestigt hierbij dat wij conform bovenstaande een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met Wis Services B.V. De leverancier van Wis Collect. Dit voor de afhandeling en betaling van facturen door ouders.


Integriteitcode

U kunt tevens contact opnemen met de scholen:

Helinium te Hellevoetsluis
De Ring van Putten te Spijkenisse
MY college
te Spijkenisse
Maerlant te Brielle
Praktijk College Spijkenisse
Praktijk College Brielle