u bent niet ingelogd [ inloggen ]
 
Visie

De Onderwijsgroep Galilei formuleert haar visie vanuit vier perspectieven.
 
Het perspectief van leren en groeien

 • De organisatie kent een breed, samenhangend aanbod van onderwijs;
 • De scholen bieden hun leerlingen brede ontplooiingsmogelijkheden; leerlingen worden intellectueel, sociaal en emotioneel uitgedaagd.
 • De scholen hebben oog voor kwaliteitsborging en –verbetering; innovaties worden gestimuleerd.

 Het perspectief van de leerlingen en ouders

 • De scholen zijn leerlinggericht; leerlingen en ouders krijgen persoonlijk aandacht;
 • Leerlingen en ouders ervaren de scholen als veilig, het schoolklimaat als ordelijk;
 • De scholen hanteren hoge fatsoensnormen;
 • De communicatie met ouders en leerlingen verloopt goed;
 • Ouders en leerlingen tonen zich tevreden over het functioneren van de scholen.
Het perspectief van financiën en materiële zaken
 • De financiële basis van de organisatie en de scholen is gezond;
 • Het financieel beleid is transparant;
 • De scholen zijn goed gehuisvest, de inrichting voldoet aan de eisen van de tijd;
 • De scholen zien er verzorgd uit.

Het perspectief van de bedrijfsprocessen (inclusief personeel en organisatie)

 • De medewerkers ervaren de stichting openbaar voortgezet onderwijs als een goede werkgever;
 • Directies en medewerkers werken resultaatgericht met elkaar samen op basis van vertrouwen en openheid;
 • Prestaties worden gewaardeerd, groeimogelijkheden worden geboden;
 • De medewerkers zijn betrokken bij de eigen school;
 • De medewerkers ervaren dat de organisatie goed functioneert en leveren daar ook hun eigen bijdrage aan.