u bent niet ingelogd [ inloggen ]
 
Bestuur

Het bestuur stelt enerzijds een bestuurder met een ruim mandaat aan en stelt zich anderzijds een organisatie voor waarin zoveel mogelijk verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. Het bestuur staat géén centralistische benadering voor. De individuele schoolleiders en de medewerkers dienen zich verantwoordelijk te blijven voelen voor de ontwikkeling en het wel en wee van de eigen school. Zij dienen, juist ook in de eigen beleving, de voordelen van de bestuurlijke fusie te plukken.

De individuele schoolleiders zijn dan ook integraal verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de ontwikkeling van de eigen organisatie, gegeven de algemene kaders zoals vastgesteld door de bestuurder. Het bestuur en bestuurder enerzijds en bestuurder en individuele schoolleiders anderzijds werken met elkaar op basis van resultaatgerichte, concreet verwoorde, afspraken. Niet alleen de beoogde resultaten maar ook de indicatoren, waaraan wordt afgemeten of de resultaten daadwerkelijk zijn behaald, worden vooraf bepaald. Periodiek worden de vorderingen besproken en geëvalueerd. 

Handboek Governance september 2014
Hoofd- en nevenfuncties bestuurder en Raad van Toezicht
Jaarverslag Onderwijsgroep Galilei 2017 
Statuten Onderwijsgroep Galilei


Fiscaal nummer 8156.48.480