u bent niet ingelogd [ inloggen ]
 
Opleiden in de School

Samen opleiden in de school
 
Op de scholen van Onderwijsgroep Galilei kennen we in het opleiden van docenten een unieke variant van duaal leren (leren en werken): 40% van hun opleiding krijgen de studenten daar aangeboden.
Deze variant heeft een aparte naam gekregen: Opleiden in de School (OidS). Vele studenten hebben inmidels via dit traject hun bevoegdheid gehaald.
 
Geschiedenis
Wellantcollege en Onderwijsgroep Galilei zijn sinds 2006 partners in het Opleiden in de School, samen met de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam. Sinds die tijd is er veel gebeurd.
Samen met de scholen van Penta en Zadkine (Spijkenisse) maken wij inmiddels deel uit van het cluster VPR als één van de drie clusters van Opleidingsschool RPO Rijnmond. Naast de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam wordt ook samengewerkt met de ulo’s van ICLON (Leiden) en SEC (Delft).
 
Werkplekbegeleiding
De deelnemende scholen bieden alle onderwijssoorten in het Voortgezet Onderwijs aan. Daarbinnen rouleren de studenten. Zij kunnen kennismaken met en participeren binnen de diverse werkplekken. Zo krijgen studenten een bredere ervaring met de toepassing van pedagogische en didactische kennis, meer inzicht in complexe situaties en verwerven zij flexibiliteit in het handelingsrepertoire.
De student wordt algemeen bijgestaan door een gecertificeerde schoolopleider. De individuele begeleiding gebeurt door een goedgekwalificeerde werkplekbegeleider. Ook komen de studenten bijeen op een van onze scholen voor intervisie en (portfolio)begeleiding van de instituutscoördinator van de lerarenopleiding. Maar ook voor het volgen van schoolspecifieke leerwerktaken die i.s.m. de lerarenopleiding zijn ontwikkeld.
Bij de opzet van de stage wordt natuurlijk uitgegaan van de voorwaarden en regels zoals die door RPO Rijnmond i.o.m. de opleidingsinstituten zijn opgesteld. Zo is competentiegericht denken uitgangspunt van de stage.
De student doet ook onderzoek. Voor de school prettig, maar ook voor de student.
De school maakt natuurlijk ook graag gebruik van de diensten van de student bij excursies en andere buitenschoolse activiteiten. Zo leert de student een andere kant van het leraarschap kennen.
 
BSL en verdere professionalisering
In de komende periode gaan we de doorlopende leerlijn verder ontwikkelen en gaan we i.o.m. de andere scholen binnen RPO Rijnmond het professionaliseringsplan opstellen: het RPO-Profplan. Daarbij gaat het om de professionalisering van alle medewerkers van de partners van RPO Rijnmond. Voorbeelden van professionalisering waar we al in de praktijk met elkaar aan werken zijn de begeleiding van startende leraren (BSL), de werkplaatsen voor informeel leren en de professionele leergemeenschappen digitale didactiek. De ambitie is om in het RPO-Profplan de gezamenlijke visie uit te werken: wat  verstaan wij onder professionalisering op het niveau van ons regionale samenwerkingsverband en hoe verhoudt zich die tot het professionaliseringsbeleid van elk van de partners? In het RPO-Profplan stippelen we de koers voor de doorlopende leerlijn uit, met daarbij de concrete activiteiten en hun planning.
 
Galilei-opleidingsscholen
Onze Galilei-opleidingsscholen zijn de volgende:

Brielle
• Maerlant

Hellevoetsluis
• Helinium 

Spijkenisse
• OSG De Ring van Putten
• MY college

Meer weten?
Bekijk de website van Opleidingsschool RPO Rijnmond: http://rpo-rijnmond.nl/
Download hier de folder.
Of neem contact op met Sjoerd Hoekstra (clustercoördinator Opleidingsschool RPO Rijnond): s.hoekstra@helinium.nl(voor aanmelding, opvragen brochures, informatie, enz.)