u bent niet ingelogd [ inloggen ]
 
Informatievoorziening CAO
Beloningsbeleid volgens cao VO

Cafetariaregelingen Onderwijsgroep Galilei:
Algemeen

Cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer
Aanbiedingsbrief en aanvraagformulier reiskosten woon-werkverkeer 2017

Cafetariaregeling/Vitaliteitsregeling
Cafetariaregeling/Vitaliteitsregeling:

Cafetariaregeling/Fietsregeling:
Fietsregeling toelichting
Aanvraagformulier 2017


Informatievoorziening volgens CAO VO

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid
(volgt)


18.1.1 CAO VO 2014-2015

18.1.2.a Statuten en overige reglementen:
Handboek Governance hoofdstuk 8: Reglement Raad van Toezicht
Handboek Governance hoofdstuk 24: Management Statuut
Handboek Governance hoofdstuk 27: Reglement Maatschappelijke Adviesraden
Handboek Governance hoofdstuk 29: Procedure klachten en bezwaren
Handboek Governance hoofdstuk 30: Bezwarenprocedure AWB
Handboek Governance hoofdstuk 31: Klachtenregeling
Handboek Governance hoofdstuk 32: Klokkenluidersregeling

18.1.2.d Instructies en/of reglementen artikel 24.3 lid 1
Sociaal Statuut
Mobiliteitsbeleid

18.1.2.e Directiestatuut

18.1.2.f Reglementen/voorschriften met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en/of omstandigheden
Aanstellingsomvang
Bekwaamheidsdossier
Interne werving
Beoordeling personeel
Protocol bij boventalligheid

18.1.2.g Relevante onderwijswetgeving, beleidsregels en bekostigingsvoorwaarden: www.cfi.nl

18.1.2.i WMS en medezeggenschapsreglementen: www.infowms.nl
Reglement GMR
Reglement MR


18.1.2.j Adres en regeling Commissie Bezwaar & Beroep
Commissie Bezwaar & Beroep
Postbus 121
3200 AC Spijkenisse
Regeling Behandeling Bezwaar & Beroep

18.1.2.j Landelijke Geschillencommissie: www.onderwijsgeschillen.nl

18.1.2.k Arbodienst: Arbobutler  www.arbobutler.nl